Inleiding

Wees realistisch over de zelfredzaamheid van je gebruikers. Denk dan niet alleen aan de groep ‘kwetsbare’ burgers, zoals mensen met een laag IQ. Ook hoogopgeleiden zijn niet altijd zelfredzaam. Vooral niet bij tegenslag, zoals een scheiding of werkloosheid. Maar juist dan wordt actie van hen verwacht. Houd hier rekening mee in je dienstverlening. Wees toegankelijk, maak je diensten zo eenvoudig en helder mogelijk. Ga niet meteen uit van kwader trouw en bied hulp en z waar nodig persoonlijk contact.