Inleiding

Gebruik de taal die wordt begrepen door je gebruiker: op je website, in formulieren en correspondentie, en in gesprekken. Het ontbreken hiervan vormt één van de top-10 knelpunten in de dienstverlening aan burgers. Vermijd jargon en schrijf eenvoudig Nederlands. De aanbevolen richtlijn voor de overheid is taalniveau B1. Dat is nodig om toegankelijk te zijn voor (bijna) alle burgers. Om ‘binnen’ te komen is het daarnaast belangrijk dat je spreekt en schrijft in taal die herkenbaar is voor je bezoeker. Gebruik de juist toon. Zodat de beschreven situaties aanspreken, begrijpelijk zijn en vertrouwen oproepen (zie ook tip 10 en tip 32). Door de woorden van burgers te gebruiken, wordt je website of product makkelijker gevonden met een zoekmachine (zie ook tip 31).