Inleiding

Kom uit je ivoren toren, ga naar gebruikers toe. Dat kan overal zijn: op de markt, het station, in het buurtcentrum, bij scholen of op congressen. Naast face-to-face contact kan je je ook online onder burgers mengen, bijvoorbeeld door aan communities deel te nemen. Doe dit niet maar één keer, maar blijf dit doen. Haal voortdurend signalen op. Laat mensen meedenken. Zo houd je voeling met wat er bij je gebruikers leeft. Luister en leer.